ตรวจสอบห้องเรียนประจำของชุมนุมที่นักเรียนสมัคร

ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
คำคมคำใจ 1 221
คำคมคำใจ 2 222
มารยาทไทย 1 242
มารยาทไทย 2 243
ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
กีฬาพาเพลิน โดมเล็ก
ขอบสนาม 603 โรงอาหาร
ตะกร้อ โดมเล็ก
เปตอง ปองเต สนามเปตอง
ฟุตซอล สนามใหญ่
BOARDGAMES NO.1 1042
BOARDGAMES NO.2 1043
BOARDGAMES NO.3 1044
BOARDGAMES NO.4 1045
BOP. table tennis club ลานโต๊ะปิงปอง
ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
กราฟฟิคศิลปะหน้าจอ 1051
ชุมนุมเกมส์ออนไลน์(pes-RoV) 1031
DP3-Esport 1036
E-sports 1034
Game is my life 1035
Rov DP League 1032
Rov E-sports 1033
Tiktok dance acting challenge 1023
Tiktok star 1024
ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
ใจรักยามว่าง 244
ดนตรีไทย 323
นาฏศิลป์ร่วมสมัยหัตถสารไทยสู่สากล 322
มาดูNetflixห้องพี่มั้ย 135
วงโยธวาทิต 321
สถาปัตยกรรม 131
สมาธิ 241
อารมณ์ศิลป์ 245
ART GALLERY 422
AWI Cover Dance ลานใต้อาคาร 10
Beauty Blogger 132
Camera Zone 112
Heart is sky 1021
Project Runway D.P.3 121
Take a Memo 224
ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
ภาษอังกฤษพาเพลิน 233
เล่นกับใจมันไม่ดี มาเล่นเกมส์กับพี่ดีกว่า 232
Book Club ห้องสมุด
Book Club 2 ห้องสมุด
English with a Song 234
Geoguesser 235
Japanese Club 231
Lock star 225
ชื่อชุมนุม ห้องเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC ห้องแนะแนว
ภูมิปัญญาเพื่ออาชีพ 223
รักษาดินแดน ลานใต้อาคาร 10
ลูกเอ๋ยลูกปัด 133
สุขขีสุขขังสุขจังความรู้เยอะ 1052
เสมารักษ์ ทป.3 113
อาหารพาเพลิน 311
Move on มาสนุกกับพี่ 312
safe space 134
student committee1 114
คณะกรรมการนักเรียนtwo 115
การพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมเข้าสู่งานธุรกิจ (ม.4/4 ,5/7 ,6/7) ห้องเรียนประจำ CP ALL